980x120

27 ноября в Могойтуе депутаты Законодательного собрания Забайкальского края проведут прием граждан

27 ноября в Могойтуе депутаты Законодательного собрания Забайкальского края проведут прием граждан

Депутаты Законодательного собрания Сокто Мажиев и Чингис Бальжинимаев проведут приём граждан по личным вопросам.

Приём будет проходить 27 ноября с 10:00 в здании администрации муниципального района «Могойтуйский района».

По адресу: улица Гагарина, 19. Второй этаж, брифинг зал.

Подробности и запись по телефону: 8-914-519-60-99.

Источник:
Администрация Могойтуйского района
Цыден
11:54
Депутаатууд! 26 ноябрьта Ага тосхондо Педуулин кочегар мугар туло, батарейнууд хуйтэн байгаа. Гулва Агын поселогой энэ кочегаркие шалганаугуй.
Аха захатан
13:29
Тэнэгтуу? Оро Ага тосхоной толгойлогшада ошоод хэлэхэ яана? игэд эндэ бэшэхэдэтнай хэд хараба гээшэб.
Бадма
15:48
Дэн ухаатай хун би болод индэ байна. Аха захая мэдэдэг хун билэ.
Новости