980x120

БУКТРЕЙЛЕР АЛХАНЫН НЮУСАНУУД

БУКТРЕЙЛЕР АЛХАНЫН НЮУСАНУУД

Танай анхаралда манай " «Буряад ном - хэтэ мунхэдоо» гэhэн номинацида хабаадаhан - буктрейлер (номой харалга). Энэ номинаци хадаа уран зохёолшодой мунхэ дурасхаалдань зорюулагдаhан гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй (увековечивание памяти ушедших писателей и поэтов). Урдаа хараха манай Агын аймагай уран зохёолшо, багша, ниитын ажал ябуулагша, орон шэнжэлэлгын музей директор ябаhан, литературна нэгэдэл байгуулhан Жамьян Балданжабоной "Алханын нюусанууд" (Тайны Алханая) гэhэн приключенческэ повесть уншахыетнай уринабди!!!

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...